Tuyển dụng

Công ty TNHH NN MTV Cơ Khí Quang Trung cần tuyển lao động làm việc tại nhà máy ( Lô CN1A- CN1F, Cụm Công nghiệp Quất Động, Xã Nguyễn Trãi, […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2017

Công ty TNHH NN MTV Cơ Khí Quang Trung cần tuyển lao động làm việc tại nhà máy ( Lô CN1A- CN1F, Cụm Công nghiệp Quất Động, Xã Nguyễn Trãi, […]

Để thực hiện kế hoạch bổ sung kịp thời lực lượng lao động cho các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công tác và sản xuất kinh doanh của […]

Tuyển dụng nhân lực năm 2014

Để thực hiện kế hoạch bổ sung kịp thời lực lượng lao động cho các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công tác và sản xuất kinh doanh của […]