Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG I. QUẢN ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH CHẤT LƯỢNG Vị trí tuyển dụng: Quản đốc phụ trách phân xưởng kết cấu thép, Trưởng phòng phụ trách […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG-2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG I. QUẢN ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH CHẤT LƯỢNG Vị trí tuyển dụng: Quản đốc phụ trách phân xưởng kết cấu thép, Trưởng phòng phụ trách […]

Công ty TNHH NN MTV Cơ Khí Quang Trung cần tuyển lao động làm việc tại nhà máy ( Lô CN1A- CN1F, Cụm Công nghiệp Quất Động, Xã Nguyễn Trãi, […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2017

Công ty TNHH NN MTV Cơ Khí Quang Trung cần tuyển lao động làm việc tại nhà máy ( Lô CN1A- CN1F, Cụm Công nghiệp Quất Động, Xã Nguyễn Trãi, […]

Để thực hiện kế hoạch bổ sung kịp thời lực lượng lao động cho các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công tác và sản xuất kinh doanh của […]

Tuyển dụng nhân lực năm 2014

Để thực hiện kế hoạch bổ sung kịp thời lực lượng lao động cho các đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu công tác và sản xuất kinh doanh của […]