Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG I. QUẢN ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH CHẤT LƯỢNG Vị trí tuyển dụng: Quản đốc phụ trách phân xưởng kết cấu thép, Trưởng phòng phụ trách […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG-2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG I. QUẢN ĐỐC, TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH CHẤT LƯỢNG Vị trí tuyển dụng: Quản đốc phụ trách phân xưởng kết cấu thép, Trưởng phòng phụ trách […]

- Tên bên mời thầu: Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung. - Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt […]

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung. - Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt […]

- Tên bên mời thầu: Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung. - Tên gói thầu: Xây dựng công trình và cung cấp thiết bị( […]

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Công ty TNHH nhà nước một thành viên cơ khí Quang Trung. - Tên gói thầu: Xây dựng công trình và cung cấp thiết bị( […]